Close

   
จิตวิญญาณของทหาร
 
จิตวิญญาณของทหาร
ทหารเป็นผู้มีเกียรติเมื่อเป็นผู้ถือผู้รักษาอาวุธของชาติ มียศมีศักดิ์ มีคำนำหน้าชื่อ พร้อมเจ็บพร้อมตายก่อนคนอื่นในชาติตามหน้าที่ บรรพบุรุษของทหารหาญได้สละชีพ เอาเลือดทาแผ่นดิน ปกป้องมาตุภูมิและพระมหาเศวตฉัตร เอาชีพทับถมกันเพื่อให้ชาติยังคงอยู่ จิตวิญญาณของทหารคือ เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน ทหารที่ดีต้องมีจิตวิญญาณของทหาร ดำรงชีพดำรงตนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผู้มีหน้าที่ปกป้องชาติและราชบัลลังก์ หน้าที่ต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดในชีวิตและลมหายใจ เหนือพ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนฝูง ลูกเมีย

เสียงระเบิดจักต้องไม่ดังไปกว่าเสียงเต้นของหัวใจ ความกล้าหาญ ความองอาจ ความมีสติ จะพาให้กองทัพและแผ่นดินปลอดภัยจากอริราชศัตรู จิตวิญญาณของทหารจะเป็นมิ่งขวัญ และแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับข้าศึกของแผ่นดิน การพลีชีพของทหารในสนามรบ ถือได้ว่า เป็นเกียรติสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งที่ถือกำเนิดบนแผ่นดินนี้พึงได้รับ
แหล่งที่มา:
goldenslot
 
ที่มา : Manking IP : 172.68.6.62
เมื่อวันที่ : 5/3/2561 3:09:44
 
   ข้อความ :
 
จากคุณ :
รูปภาพประกอบ : (ไม่เกิน 500 Kb) ถ้ามี
อักษรไทย
ตัวแรกคือ